Jeg er på efterløn og påtager mig jvfr. reglerne i a-kasselovgivningen frivilligt (ulønnet) op til 15 timer ugentligt i frivilligrådgivninger.
Jeg påtager mig dermed ikke hverken lønnede eller ulønnede opgaver ift. privatpersoner.

Jeg påtager mig dog nogle få lønnede opgaver for organisationer, hvor indtægten opgives af arbejdsgiver som b-indtægt og dermed modregnes i min efterløn.