Jeg overgår fra 1. marts 2021 til efterløn.
Sideløbende med min efterløn må jeg gerne arbejde frivilligt (ulønnet) op til 15 timer ugentligt i frivilligrådgivninger.

Derudover tilbyder jeg – som led i min uddannelse som familieterapeut – gratis terapi til enkeltpersoner, par og familier frem til sommeren 2021, hvorefter jeg pga. efterlønsreglerne kun kan udøve ulønnet terapi som led i en frivilligrådgivning.