Stress er ikke en sygdom, men er en belastningsreaktion.
Stress er et resultat af, at et menneske alt for længe har levet med alt for store belastninger. Og gør man ikke noget ved belastningerne, kan man blive syg – endda alvorligt syg.

Jeg kan i regi af frivilligrådgivninger tilbyde stressvejledning.
I stressvejledningen begynder jeg med at lette personens symptomer og derefter arbejder jeg med årsagen til personens belastninger.

De allerfleste stresstilfælde skyldes en blanding af arbejdsmæssige og private årsager – og alt efter, hvor stressen har sin rod, tager jeg fat.
Er der tale om private belastninger, kan jeg frem til sommeren 2021 tilbyde individuel terapi, parterapi eller familieterapi som led i min uddannelse til familieterapeut. Er der tale om arbejdsmæssige belastninger, laver jeg sammen med den stressramte et forslag til, hvordan belastningerne kan mindskes.

Kontakt mig via kontaktformularen.
Derefter ringer jeg til jer, så vi kan afklare, hvorvidt jeg kan hjælpe i jeres frivilligrådgivning.