Supervision er fagpersonlig udvikling.
Det vil sige, at det ikke er faglig sparring på en problemstilling – og ej heller er personlig udvikling via terapi – men netop er samtaler, der udvikler et menneske både menneskeligt og fagligt.

Supervision er at sproglig-gøre de udfordringer, man står over – så nye veje åbner sig.

Temaer til supervision kan være mange forskellige – f.eks.

  • Hvad vil det være godt for mig at blive klogere på ift. xx-person, som jeg ofte render ind i konflikter med?
  • Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor xx-situation lykkedes så godt. Og det vil jeg gerne forstå for at kunne skabe flere successer
  • Hvordan sætter jeg min viden og erfaringer mere i spil i vores projekt?
  • Hvorfor ender jeg ofte i rollen som xx?